Mpire Development

People-centered business growth

Vi utvecklar framtidens ledare team organisationer

Mpire Development

EMPOWER AND INSPIRE DEVELOPMENT

Vårt namn visar vårt syfte. Vi vill bidra till att utveckla hållbara organisationer som skapar framgång genom att  involvera  sina medarbetare och ta vara på deras kraft individuellt och tillsammans. Vi tror på att bygga kulturer som kännetecknas av inkludering, delaktighet och samarbete, där en ökad tillit och ett fokus på lärande skapar kreativitet och engagemang som i sin tur ger starka kundrelationer.  Hur? Vår styrka ligger i att tillsammans med er skapa hur:et som tar er dit ni vill!

VÅRA TJÄNSTER

Coaching

Genom professionell coachning hjälper vi chefer, individer och team att utvecklas och hitta sina mål, att utforma en plan framåt och att ta sig i mål.

Ledarutveckling

Vi vill ge dig verktygen att leda med tillit för att skapa tillit och engagemang hos andra. Vi hjälper dig att utvecklas i ditt ledarskap genom träning i hur du leder dig själv, leder andra och hur du skapar ett bestående värde som ledare.

Teamutveckling

Låt oss hjälpa er bli ett framgångsrikt lag! Vi erbjuder både kortare och längre insatser för er som team, där vi bygger en stark teamkänsla med stor fokus på samarbete och samspel där ni  får nyttja er potential individuellt och tillsammans!

Konsultering

För dig som önskar specialistkompetens inom ledarskap, teamutveckling, organisationsutveckling eller kundupplevelser erbjuder vi specialister inom olika branscher och länder.

Föreläsningar

Vi ger föreläsningar inom ledarskap, självledarskap, kommunikation och personlig utveckling. Föreläsningarna kan göras både på plats och digitalt samt på svenska eller engelska enligt önskemål.

Anna Sandborn

VD och grundare

Mötet med människor och att tillsammans med människor få vara med och driva utveckling är min passion. Min styrka är min förmåga att möta olika individer där de är och att skapa tillit och trygghet i det individuella mötet likväl som i team. All coachning, utbildning och föreläsning kan göras på svenska och engelska och skräddarsys efter ditt eller din organisations behov.  För större uppdrag har jag samarbete med seniora specialister och coacher.

Jag har sett så mycket kraft i individer och team och den kraften vill jag hjälpa organisationer att ta till vara. Vi har allt att vinna. Tillsammans skapar vi en hållbar utveckling och framtid med människan i fokus!

 

timmar professionell coaching

utbildade ledare

procent engagemang

Rekommendationer

“Jag vill starkt rekommendera Anna utifrån hennes gedigna kunskap och erfarenhet i ledarskapsfrågor och coachning. Anna ser individen, utmanar och ger vägledning både utifrån ett mänskligt perspektiv, men även utifrån ett affärsmässigt fokus där hon ser sammanhang som bygger framgångsrika team.”

Ulrika Sjövall

Business Unit Director

Mr Perswall

“Uppdraget var att hjälpa oss att förverkliga, att stärka alla medarbetare i deras personliga utveckling och nå en högre grad av självledarskap och decentraliserat beslutsfattande. Detta har Anna genomfört på ett lysande sätt med strukturerade utbildningar och med ett coachande förhållningssätt har hon förmått oss alla att tänka till en extra gång, både som individer och team. På frågor som t ex vilka av mina/våra beteende främjar förtroende och tillit? Det har på djupet utvecklat oss till nya nivåer.”

Mikael Axelsson

Grundare och ägare

Garantell AB

“Tack Anna för ett fantastiskt arbete tillsammans med min grupp medarbetare. Vi har med din hjälp kommit så långt med både våra egna varför och med vårt gemensamma, Det bygger en bra grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete.”

Ewa Ling Persson

Kontaktcenterchef Jönköpings kommun

Urval av kunder vi jobbat med

Redo för nästa steg? Kontakta oss så hjälper vi dig vidare!

© MPIRE DEVELOPMENT 2021 | All Rights Reserved.
Data Policy