PROFESSIONELL COACHING

VAD ÄR COACHING?

Coaching handlar om att hjälp klienten att skapa klarhet och riktning kring vad man vill, hur man ska komma dit man vill och att också komma dit. En klient kan vara en individ, en grupp individer eller ett team.

Coaching är en utvecklingsprocess som ägs av klienten och anpassas efter klientens förutsättningar. Utveckling sker genom kontinuerliga framåtskridande aktiviteter, uppföljning, reflektion och lärande.

Hos oss möter du professionella coacher som är utbildade genom och arbetar enligt världens största branschförbund för coaching, International Coach Federation (ICF).

VARFÖR COACHING?

I motsats till rådgivning eller utbildning som handlar om att fylla på med ny kunskap och kompetens utifrån, handlar coaching om det motsatta – att lyfta fram och använda den kompetens och de förmågor som redan finns hos klienten och därigenom nyttja individers och teams potential.

Det är inte alltid vi behöver fylla på med nytt, utan snarare vrida och vända på det vi redan har. Det är också ofta då vi hittar vår egen riktning, blir klarare över våra styrkor och värderingar och tryggare i vår självbild.

Detsamma gäller för team. Att utforska kompetensen, förmågorna och styrkorna i teamet tillsammans är en spännande resa som stärker både individ och teamet som helhet.

Det kraftfulla med coaching är “ringarna” på vattnet – de positiva effekterna som sprids till olika delar av livet.

Exekutiv coaching

Coaching för VD och ledningsgrupper.

Chefscoaching

Coaching för chefer på alla nivåer som vill utvecklas i att leda sig själv och andra.

Individuell coaching

Coaching är för dig som vill växa genom att lära dig mer om dig själv, skapa klarhet och riktning framåt och använda dina styrkor på vägen. Tillsammans utformar vi en plan där vi utgår från ditt önskade läge med viktiga delmål utifrån dina förutsättningar.

Teamcoaching

I teamcoaching utgår vi från och coachar teamet som en helhet. Genom teamcoaching hjälper vi teamet att tillsammans nå sitt mål. Detta är en längre process där vi hjälper teamet att ta fram en gemensam bild över var de är, vart de ska och hur de ska komma dit.

Gruppcoaching

Gruppcoaching handlar om individer som får göra en individuell transformationsresa samtidigt. Det kan handla om individer som inte känner varandra tidigare men får coaching i grupp vid samma tillfälle. Fokus ligger fortfarande på dig som individ men du coachas tillsammans med andra.

1:1 Klienter

Länder

Timmar teamcoaching

Koppar kaffe

In-house coaching – vad är det?

Vi erbjuder det vi kallar “in-house coaching”, vilket betyder att ni som företag får en egen coach som finns tillgänglig att boka för coaching efter era behov. Det kan handla om individuell coaching för ledare eller medarbetare, team eller grupp.

En tillitsbaserad relation är grunden i ett framgångsrikt coachingsamarbete och med en in house – coach bygger vi tillsammans trygghet genom konsekvent och framåtriktat arbete där ni får möjlighet till stöd och nya perspektiv från en extern part för hela företaget eller organisationen.

EFFEKTEN AV COACHING

Anna har förmågan att genom sitt lugna, professionella och tillitsfulla ledarskap coacha vårt nätverk till att ta nya steg att bli ett team. Anna är lyhörd, strukturerad, genomtänkt och vågar utmana gruppen. Jag kan varmt rekommendera Anna som coach eller talare.

Åsa Thörne Adrianzon, Utvecklings- och hållbarhetschef Jönköpings kommun

Under coachning från Anna har jag utvecklats mer än jag såg var möjligt. Hon lyfter utveckling till en högre nivå!

Malin Bondesson, Store Manager The Body Shop

Som coach är Anna engagerad, inspirerande och kompetent med ett stort hjärta och intresse för andra människor. Anna lyfter andra, ger en känsla av power och får en att tro på sig själv. Anna fick mig att reflektera, gjorde mig uppmärksam på mina styrkor och lyfte min självkänsla till en högre nivå. Anna jag har så mycket att tacka dig för och hoppas alla tar möjligheten att träffa dig.

Victoria Sjögren

© MPIRE DEVELOPMENT 2021 | All Rights Reserved.
Data Policy