Ledarutveckling  

Ledarutveckling för framtidens ledare 

Att leda i en snabbrörlig värld med mycket förändringar, ny teknik, ökat distansarbete och nya generationer som möter tidigare generationer på arbetsmarknaden är både spännande och utmanande. Genom att bygga en stark grund själv och en tydlig riktning skapar du viktiga förutsättningar för att leda andra framgångsrikt. 

 

Som ledare nu och framåt ledare behöver du verka på olika arenor, i det fysiska mötet och på digitala forum. Men det är inte arenan som styr framtidens ledarskap. Framtidens ledare formar sitt ledarskap utifrån människan de möter, kund och medarbetare, leder genom att vara en förebild och strävar efter att skapa positiv skillnad, en impact. För dig som vill utveckla och stärka ditt ledarskap ytterligare tillsammans med andra har vi tagit fram
Mpire MasterHeart & Mind samt Mpire Leadership.

Mpire Masterheart & Mind 

MasterHeart & Mind är en grupp för dig som är intresserad av att utveckla ditt ledarskap och vill hjälpa andra att utveckla sitt. Tillsammans skapar vi ett forum där vi lyfter och stärker varandra och där varje individ ges utrymme och möjlighet att nyttja sin potential och växa kontinuerligt utefter sina förutsättningar genom:

– Individuell coaching

– Gruppcoaching

Mentorskap och erfarenhetsutbyte

– Handledning

– Utbildning

– Inspiration av externa föreläsare

Som gruppmedlem kommer du att vara omgiven av inspirerande och värderingsdrivna ledare som vill att du ska lyckas och kommer att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet för att hjälpa dig!

 MPIRE LEADERSHIP

Programmet består av tre delar och innehåller både coaching och träning individuellt och i grupp:

LEDA DIG SJÄLV

Självmedvetenhet är centralt i ledarskap. Innan du kan leda andra måste du kunna leda dig själv Vi utforskar dina erfarenheter, behov och värderingar för att skapa klarhet kring din riktning, ditt varför och dina mål!

Introduktion – individuell ledarcoaching halvdag + 2 uppföljande sessioner.

LEDA ANDRA

Framtidens ledare är förebilder I sitt team, sin organisation och sitt nätverk och hjälper andra att utvecklas och nå sina mål. Vi hjälper dig att inspirera och engagera andra samt att hjälpa dem att hitta sina drivkrafter och bli sitt bästa jag. Områden vi tränar: Kommunikation, coachande ledarskap, feedback, motivationsfaktorer

Utbildning och gruppcoaching heldag.

LEGACY

Framtidens ledare skapar inte bara följare, de skapar fler ledare.

Legacy kring ditt ledarskap handlar om vad du vill skapa för långsiktigt värde hos människorna du möter. Vi hjälper dig tydliggöra ditt legacy och hur du kan använda det för att skapa skillnad på riktigt.

Områden vi tränar: Kommunikation, coaching, värderingsarbete

Utbildning och gruppcoaching heldag.

Intresseanmälan

Vill du veta mer om Mpire Leadership? Fyll i dina kontaktuppgifter nedan så kontaktar vi dig inom kort.

VÅRA LEDARUTBILDNINGAR

För dig som vill gå fristående utbildningar som stärker ditt ledarskap håller vi också fristående utbildningar i:

  • Kommunikation och kroppsspråk
  • Självledarskap
  • Konflikthantering
  • Feedback
  • Teaming och grupprocesser

SÅ TRÄNAR VI:

Alla våra utbildningar sker i workshopform där vi varvar teori och verktyg med mycket övningar. Vi reflekterar individuellt och i grupp och stärker därigenom lärandet. Alla deltagare får möjlighet att skapa en plan för nästa steg för att säkerställa utveckling i samband med utbildningstillfället.

UTBILDNING + COACHING = FRAMGÅNG

I samband med utbildning hos oss har du också möjlighet att boka ett individuellt coachingtillfälle där vi följer upp och coachar dig i hur du bäst använder verktyg och kunskap utifrån din situation och dina förutsättningar. Detta uppskattas av många av våra deltagare och säkerställer att vi går från att ”veta till att göra”!

 

Alla utbildningar kan ges på svenska eller engelska. Vi har utbildat ledare världen över hela världen och är vana att skapa interaktion och engagemang både på plats och digitalt!

COACHING FÖR LEDARE

Vi erbjuder coaching för ledare på alla nivåer som vill utvecklas i att leda sig själv och andra. Ett coachingsamarbete är en process över tid som inleds med att vi tillsammans sätter ett övergripande mål med coachingen och en plan för att ta oss dit. Vi träffas för regelbunden uppföljning där vi säkerställer dina framsteg. 

 

© MPIRE DEVELOPMENT 2021 | All Rights Reserved.
Data Policy